Advies · Begeleiding & Coaching · Communicatie · Detachering & Interim · Evenementen · Opleiden en Oefenen

Het metroverkeer in Rotterdam is ernstig ontregeld na een bommelding. Het metrostation Delfshaven is uit voorzorg ontruimd. In een metrostel dat op het station staat, staat een verdachte verlaten tas. Ook de stations Coolhaven en Marconiplein zijn afgesloten, meldt de RET.

Lees het complete artikel op nos.nl

Tags: Gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Weergaven: 24, volg nieuws via deze website, Twitter: Wereldwijd:

of download de gratis Crisis 2.0-app:

Crisisthema's (65)
Aardbeving
Bestuurders
CBRN
Aardbeving
Bestuurders
BHV
Bevolkingszorg
Brand
Buisleidingen (Transportveiligheid)
Bevolkingszorg
Brand
Buisleidingen
CBRN
Civiel-Militair
Continuïteit
CBRN
Civiel-Militair
Continuïteit
Crisiscommunicatie
Crowd Management
Cultuurhistorie
Crisiscommunicatie
Crowd Man.
Cultuurhistorie
Dieren
Dierziekte
Evacuatie
Dieren
Dierziekte
Evacuatie
Drought
Externe Veiligheid
Extreem Weer
Evenementenv.
Externe Veiligheid
Extreem Weer
Gezondheid
Grensoverschrijdende Samenwerking
Handhaving
Gezondheid
Gr. ov. Samenw.
Handhaving
Hoogwater
Infectieziekte
Informatiemanagement
Hoogwater
Infectieziekte
Informatie
Instorting
Internationaal
Inzet Burgers
Instorting
Internationaal
Inzet Burgers
Klimaat
Weg (Transportveiligheid)
Luchtvaart
Klimaat
Landbouw
Luchtvaart
Mediawatching
Meldkamer
Milieu
Mediawatching
Meldkamer
Milieu
Nationale Veiligheid
Natuurbrand
Nazorg
Nat. Veiligheid
Natuurbrand
Nazorg
Netcentrisch Werken
Onderwijs
Onderzoek
Netcentrisch W.
Onderwijs
Onderzoek
Ontruiming
Openbare Orde
Opleiden en Oefenen
Ontruiming
Openbare Orde
Opl. & Oef.
Pandemie
Rampenzender
Regionaal Beleidsplan
Pandemie
Rampenzender
Beleidsplan
Regionaal Crisisplan
Regionaal Risicoprofiel
Extreem Weer
Crisisplan
Risicoprofiel
Risico-analyse
Risicocommunicatie
Risicokaart
Serious Games
Risicocommun.
Risicokaart
Serious Games
Sociale Media
Luchtvaart
Spoor (Transportveiligheid)
Sociale Media
Soc. Veiligheid
Spoor
Straling
Terrorisme
Tunnelveiligheid
Straling
Terrorisme
Tunnel
Veiligheidsregio's
Verbindingen
Vitale Infrastructure
Veiligheidsregio's
Verbindingen
Vitale Infra
Water (Transportveiligheid)
Weg (Transportveiligheid)
Wet- en Regelgeving
Water
Weg
Wetgeving
Wet- en Regelgeving
Zoönose
Zelfredzaamheid
Zoönose

Nieuws per Thema/Organisatie

© 2014   Een initiatief van Nederland 2.0

 |  Help  |  Algemene voorwaarden